UE Systems Europe

Telefon: +31 546 725 125 Email: info@uesystems.eu

Plán školení

Ověřte si termíny a místa našich blížících se školení s otevřeným zápisem

Prozkoumat

Zápisy na školení

Zapište se ihned do kurzu CAT I nebo CAT II

Zapsat

Overview

Přehled: Komplexní lekce na školení CAT I umožňují účastníkům významně zlepšit svůj plán prediktivní údržby a zavádět ve svých zařízeních plány s využitím ultrazvuku světové třídy.

Kurz trvá 4,5 dne (32 hodin) a skládá se ze 4 dnů teoretického a praktického vzdělávání a půl dne na shrnutí a zkoušku.

Kvalifikace, školení a certifikační program (UEQ-TC-1A) jsou navrženy tak, aby splňovaly doporučené požadavky SNT-TC-1A americké společnosti pro nedestruktivní testování (ASNT). Školení společnosti UE Systems CAT I a CAT II jsou navíc ve shodě s normou ISO 18436-8, která nastavuje standardy pro monitorování stavu a diagnostiku zařízení.

Kurz bude zaměřen na následující témata

 • Veškeré aspekty technologie ultrazvuku šířícího se vzduchem nebo konstrukcí
 • Efektivní mechanická analýza, detekce úniků, kontroly elektrických rozvodů
 • Jak provádět: zkoušky úniku stlačeného vzduchu, mazání v závislosti na podmínkách, kontroly odvaděčů kondenzátu, analýzu ložisek, kontroly elektrických rozvodů
 • Jak zlepšit stav výrobních prostředků a ziskovost společnosti
 • Jak zlepšit dovednosti v oblasti pořizování záznamů a tvorby protokolů prostřednictvím našeho softwaru pro správu dat a analytického softwaru
 • Jak snížit spotřebu energie a ušetřit související náklady

Požadavky pro Certifikaci

 • Aby bylo možné dosáhnout oficiální certifikace, školení splňující požadavky SNT-TC-1A musí být zakončeno úspěšným složením obecné, specifické a praktické zkoušky se skóre 80% nebo více.
 • Potvrzení o vzdělání nebo o praxi musí být 1 ročně obnovováno. Dokumentace ke školení musí být každoročně obnovována.
 • Sluchová ostrost musí splňovat minimální požadavek pro jedno ucho – méně než 25dBHL v pásmu od 500Hz dokHz (s nebo bez naslouchátka). Prohlídky sluchové ostrosti musí být prováděny a dokumentovány 1x ročně.

Program a Rozvrh (v angličtině)

Day 1: Introduction and Basics

 • Certification requirements for CAT I
 • Review of Proactive and Predictive Maintenance Concepts
 • Typical Applications Overview
 • Theory Of Sound & Basic Physics of Ultrasound
 • Technology Integration,
 • Equipment/Instrument/Software Overview
 • Generalized Methods of Recording and Reporting Inspection Results,
 • Beginning of basic software integration

Day 2: Leak Detection

Leak Detection

 • Concepts of Leak Detection
 • Fluids Defined
 • Leak Rates
 • Acoustic Properties of a Leak
 • Types of Leaks

Leak Detection Methods

 • Pressure
 • Vacuum
 • Ultrasonic Tone Test
 • Gross-to-Fine Method
 • Leak Confirmation Methods
 • Working in Noisy Environments
 • Shielding Techniques
 • Inspecting Heat Exchangers

Conducting a Compressed Air Leak Survey

 • Determining LPM loss
 • Computing energy savings
 • Carbon footprint reduction
 • Recording and reporting survey results

Software Download and Reporting

Hands-on Field Work

Quiz

Day 3: Electrical Inspection & Valves and Steam Traps

Electrical Inspection:

 • Safety Considerations
 • Overview of Types of Electrical Equipment
 • Definition of Electrical Discharges and Sound Recognition
 • Diagnosing Electrical Discharges with Frequency Analysis and Time Wave Form
 • Acoustic Effects Versus Heat Generated Defects
 • Integration of Ultrasound and Infrared Methods
 • Detection Methods for Electrical Equipment
 • Hands-on Field Work
 • Quiz

Valves & Steam Trap Contact Approach

 • Mechanical Inspection Overview
 • Valves
 • Compressor Inspection
 • Hydraulic Valves
 • Steam Trap Inspection: Steam Applications
 • Steam Trap types & Acoustic properties and Sound Recognition
 • Software Analysis
 • Inspection Techniques
 • Recording and Reporting
 • Hands-on Field Work
 • Quiz

Day 4: Mechanical Inspection & Software

Mechanical Inspection:

 • Strategies of Mechanical Inspection
 • Repeatability and Reliability
 • Bearing Inspection and Failure Modes of Bearings
 • Bearing Trouble Shooting Methods and Sound Recognition
 • High Speed versus Slow Speed
 • Bearing Comparison Methods
 • Bearing Trending Method with Decibel and Level of Failures
 • Data Logging, Data Management
 • Sound Recording
 • Basic Fault Frequency Analysis with UE Spectralyzer
 • Reporting
 • Conditioned Based Lubrication with Ultrasound
 • Over Lubrication/Under Lubrication
 • Sound Recognition
 • Gears, Pumps, and Cavitation
 • Hands-on Field Work
 • Quiz

Overview of Software: Ultratrend DMS

 • Creating Routes
 • Uploading, Downloading
 • Data Management and Setting Alarms
 • Analysis and Reporting Tools

Overview of Software: Spectralyzer

 • FFT Explained
 • Time Wave Form Explained
 • Cursor Control, Overlay Features
 • Tools and Parameters
 • Reporting, Emailing, and Saving Reports

Day 5: Summary and Exam

Review of Airborne Ultrasound Technology

Final Examination (2 hrs. 100 Questions)