Level I Ultrasound Course

15 - 19 July, 2024
Kolkata, India Level I Certified Training Course

Level II Ultrasound Course

11 - 15 August, 2024
KSA Level II Certified Training Course

Level I Ultrasound Course

16 - 20 September, 2024
Delhi, India Level I Certified Training Course