CAT II en español

06 - 10 mayo, 2024
Madrid, España Formación con Certificación - CAT I

CAT I en español

03 - 07 junio, 2024
España Formación con Certificación - CAT I

CAT I en español

16 - 20 septiembre, 2024
Barcelona, España Formación con Certificación - CAT I