UE Systems Benelux

Telefoon: +31 546 725 125 Email: info@uesystems.eu

Graag willen we u uitnodigen om in te schrijven voor dit Webinar waar we het nieuwste ultrasone instrument van UE Systems zullen presenteren: De UltraView, een ultrasone camera voor het detecteren van lekkages en deelontlading.

Ultrasone monitoring gekoppeld aan automatische smering maakt pro-actief onderhoud mogelijk. Dit bespaart tijd en geld en vermindert uitval. Ultrasone sensoriek is ook te gebruiken om andere draaiende assets, zoals afsluiters en condenspotten, te monitoren. Dat maakt de techniek steeds populairder.

Meld u aan voor deze webinar waarin wij vertellen over de laatste ontwikkelingen van de ultrasone technologie die we toepassen voor online lagersmering en conditiebewaking.

Ultrasoon is een technologie welke al een geruime tijd bestaat en zich door de jaren heen heeft ontwikkeld als een belangrijke speler op het gebied van de pdm technologieën. De ultrasone sensoren pikken geluiden op in het hoog frequente bereik op een smalle bandbreedte wat het mogelijk maakt om zeer goed naar bepaalde geluiden te luisteren van b.v. een persluchtlekkage, lekkende condenspot of een lager dat microscopische schade heeft.

De ultrasone techniek is een populaire technologie voor industrieel predictief onderhoud en conditiebewaking van de assets.

De ultrasone techniek is een populaire technologie voor industrieel predictief onderhoud en conditiebewaking van de assets.

Ultrasooninspectie is een uitstekende methode om langzaam draaiende lagers te monitoren. De meeste ultrasooninstrumenten hebben een wijd bereik op het gebied van gevoeligheid en frequentietuning, wat het mogelijk maakt om te ‘luisteren’ naar het lagergeluid. Langzaam draaiende lagers – lees: rotatiesnelheden trager dan 25 rpm – produceren geen of nauwelijks ultrasoon geluid. In die gevallen is het dus belangrijk om niet alleen te luisteren naar het geluid, maar het geluidsspectrum ook in de tijd te analyseren. Dat kan met behulp van spectrumanalysesoftware, waarbij eventuele afwijkingen af te lezen zijn op het scherm van de ultrasoonmeter. Een voorbeeld van een meter die dat alles mogelijk maakt is de Ultraprobe 15.000.

Airsave spoort persluchtlekkages in fabrieken op met een ultrasoon digitaal detectiesysteem. Het verhelpen van lekken bespaart veel geld. Optimalisatie van de persluchtinstallatie en preventief onderhoud drukken de kosten verder.

UE Systems wil u graag uitnodigen om te deelnemen aan een webinar waarin gesproken wordt over de volgende onderwerpen: Ultrasone Conditiebewaking op Traagdraaiende Assets.

Persluchtsystemen en stoomnetwerken blijken allesbehalve sluitend: zo’n 30% van alle industriële perslucht gaat verloren via lekkages – een persluchtlek van 1 mm bij een installatie kan jaarlijks meer dan duizend euro kosten, en lekkende condenspotten kunnen de bedrijfskosten met maar liefst 33% verhogen – zelfs de kleinste lekkage kan tot zevenduizend euro kosten. Inspectie-instrumenten gebaseerd op de ultrasoontechniek helpen om die lekkages vlot te detecteren, wat aanzienlijke energiebesparingen kan opleveren.

Zelf testen is de beste manier om te beoordelen of een machine functioneert zoals de fabrikant belooft. Twee ervaringsdeskundigen over de ultrasone instrumenten van UE Systems.

UE Systems wil u graag uitnodigen om deel te nemen aan webinar waarin gesproken wordt over het volgende onderwerpen: Mechanische Inspectie – meer diepgang in ultrasoon over de roterende assets.

UE Systems wil u graag uitnodigen om deel te nemen aan webinar waarin gesproken wordt over het volgende onderwerpen: Energiebesparing met de hulp van de ultrasone technologie.

UE Systems wil u graag uitnodigen om te deelnemen aan een webinar waarin gesproken wordt over de volgende onderwerpen: Ultrasoonals onderdeel van uw predictief onderhoudsprogramma.

Trillingsanalyse is al zeer lang de techniek waarmee lagers worden geïnspecteerd. Steeds vaker kiest men er echter voor om ultrasound naast trillingsanalyse toe te passen om zo een juiste diagnose te kunnen stellen van de mechanische assets. Ook wanneer er geen trillingsanalyseprogramma is of dit wordt uitbesteed aan een externe firma, kan men middels ultrasound zelf de conditie van het lager monitoren en zo lagerschade in een zeer vroeg stadium detecteren. Meer nog dan trillingsanalyse valt ultrasound bovendien goed in te zetten voor het monitoren van traag draaiende lagers. Maar hoe werkt de techniek nu precies?