Ultrasound Bronnenbibliotheek

Welkom in ons online kennis- en downloadcentrum
Geluidsbibliotheek

Door te werken met de Ultraprobe instrumenten, is het mogelijk om het ultrasone geluid hoorbaar te maken terwijl we het normalerwijs niet kunnen horen, dit is dan ook de basisfunctie van het instrument.

We hebben een aantal voorbeelden weergegeven van verschillende applicaties die u een idee zullen geven hoe het in de praktijk zal klinken. Dit zijn geheterodynde geluiden, die we normaal gesproken alleen door onze koptelefoon horen met het gebruik van een Ultraprobe, visueel weergegeven met behulp van de Spectralyser software!

Elektrische Inspectie en Geluidsopnamen
Vonk Vorming

Vonk vorming doet zich voor wanneer veel spanning weg lekt naar de aarde bij of over een isolator.

Hierbij komt veel energie vrij, ook zal deze ontlading lang zijn voor wat betreft de tijdsduur.

Het zoemende akoestische signaal dat wordt weergeven bij Corona en ook bij bepaalde phases van deelontlading, zal niet akoestisch worden weergegeven bij vonk vorming.

In het time series beeld zullen de vonken worden weergegeven als grote en onregelmatige uitslagen.

CORONA

Wat is Corona: Corona is een ontlading door de lucht naar de aarde.

Deze vorm van ontlading heeft een zoemend akoestisch signaal, dat een constant terugkomende factor is. De harmonische uitslagen zullen constant bij 50Hz terugkeren, dit zal duidelijk worden weergeven in het FFT scherm.

De amplitude uitslagen in het time series beeld hebben een gelijke afstand voor wat betreft de tijdsinterval tot elkaar. De ontladingen doen zich voor bij de negatieve piek van de sinus uitslagen.

FFT Beeld

Time Series Beeld

Deelontlading

Deelontlading doet zich voor wanneer er spanning weg lekt naar de aarde bij of over een isolator.

De spanning bouwt op en ontlaadt zich vervolgens dit geeft een “poppend “akoestisch signaal.

De ontladings pieken komen overeen met het “poppend”akoestisch signaal. Ze zijn niet gelijkmatig verdeeld voor wat betreft de tijdsinterval.

MECHANISCHE VIBRATIES

Let op de gelijkmatige verdeelde harmonics zonder enige frequenties ertussen in de FFT en de gelijkmatige verdeelde “impacts” welke bijna kopieën zijn van elkaar in het tijdsdomein.

Dit is een duidelijke indicatie van mechanische vibraties

FFT Beeld

Time Series Beeld

DEELONTLADING IN EEN HOOGSPANINGSISOLATOR

Dit is een ander voorbeeld van deelontlading.

Let op de onregelmatige energieontladingen welke samen gaan met een zoemend achtergrond geluid.

FFT Beeld

Time Series Beeld

ERNSTIGE DEELONTLADING

Let op het gebrek aan harmonische overeenkomsten en het verdwijnen van het typisch zoemende geluid, wat je wel hoort bij andere vormen van deelontlading, welke wij kunnen zien in zowel de FFT en Tijdsdomein.

FFT Beeld

Time Series Beeld

VOORBEELD VAN EEN GOEDE TRANSFORMATOR

Dit is een normale transformator.

Je kan dat zien aan het patroon wat wordt weergegeven in de FFT en Tijdsdomein.

Alle transformatoren hebben hun eigen “zoem” wat we kunnen gebruiken als een basiswaarde om zo verandering waar te nemen.

FFT Beeld

Time Series Beeld

TRANSFORMATOR MET LOSSE WINDINGEN

Dit is een beeld van een transformator met losse windingen.

Let op het krimpende en groeiende patroon. De harmonics hebben geen frequenties tussen de amplitudes wat duidt op een mechanisch probleem.

FFT Beeld

Time Series Beeld

TRANSFORMATOR MET DEELONTLADING

Beluister de volledige 14 seconden.

Let op het standaard transformator geluid welke bijgestaan wordt door twee compleet andere “poppende” geluiden.

Time Series View

Lager inspectie & Geluidsopnamen tijdens het smeren
LAGER: GOED EN SLECHT

Goede Lager:

Dit is het FFT beeld van een goede lager.

Omdat er geen deffecten/schades zijn, wordt er een mooi/glad akoestisch signaal weergegeven.

Op het FFT specrtum beeld zijn ook daarom geen grote harmonische uitslagen te zien.

Slechte Lager:

Dit is het FFT beeld van een slechte lager. Wanneer de conditie van een lager verslechterd, zal er een verhoging onstaan in decibel waarde van een 12- 16 dB boven de basiswaade.

Hierdoor zullen ook amplitude uitslagen onstaan in het FFT beeld, deze gaan gepaard met een ander akoestisch waarneembaar signaal.

Bij deze lager kunnen we de fout frequentie opzoeken in het FFT beeld elke keer wanneer de lager schade voorbij komt zal die een harmonische uitslag geven in het FFT beeld, dit beeld kunnen we analyzeren.

De software van dit programma zal ons vertellen wat voor een schade zich hier voor doet: binnenring, buitenring, kooi of een kogel schade.

SLECHTE LANGZAAM DRAAIENDE LAGER

Dit is een voorbeeld in het Time Series beeld van een slechte langzaam draaiende lager (minder dan 25 RPM).

Het akoestische signaal waar we naar luisteren geeft ons al een goede eerste indicatie dat het hier een lager betreft in slechte conditie.

Wanneer we een langzaam draaiend lager gaan analyzeren in het FFT beeld dan kan het zo zijn dat we niet een goede diagnose kunnen stellen, daarom bekijken we langzaam draaiende lagers ook in het Time Series beeld, nu zullen we snel en duidelijk een diagnose kunnen stellen dat dit een slecht langzaam draaiend lager betreft.

EEN LAGER DIE GESMEERD WORDT

Dit is een spectrum van het tijdsdomein waarin een lager gesmeerd wordt die we beluisterd hebben met een Ultraprobe.

Het toevoegen van smeermiddel doe je geleidelijk.

Luister naar de volledige 49 seconden om te horen hoe de amplitude van het geluid geleidelijk zakt wanneer het smeermiddel wordt toegevoegd

EEN LAGER DIE OVERSMEERD WORDT

Dit is een compleet spectrum van het tijdsdomein waarin een lager wordt oversmeerd.

Wanneer er te veel smeermiddel wordt toegevoegd aan de lager zal de amplitude stijgen.

Wanneer dit gebeurt moet u onmiddellijk met het toevoegen van smeermiddel stoppen.

Luister naar de volledige 43 seconden voor het waarnemen van de amplitude die eerst zakt en daarna weer stijgt.

Geluidsopnamen van Condenspotten en Afsluiter inspectie
STOOM STROMING IN EEN PIJPLIJN

Stroming van stoom door een pijplijn geeft een constant ruisend akoestisch signaal weer.

Speel het voorbeeld af door hier op te klikken.

OMGEKEERDE-EMMER CONDENSPOT: GOED EN SLECHT

Omgekeerde-emmer condenspot in goede conditie

Deze condenspot heeft een “open-dicht “cyclus.

Het aantal cyclussen en de tijd hiertussen is afhankelijk van de hoeveelheid condensaat welke de condenspot te verwerken heeft.

Omgekeerde-emmer condenspot defect in open positie

Wanneer de emmer defect raakt in de condenspot dan zal deze naar de bodem zinken en de afvoerklep openen, waardoor er constant stoom zal ontsnappen.

Dit zal akoestisch worden weergeven als een constant ruisend signaal.

THERMODYNAMISCHE CONDENSPOT

Thermodynamische condenspot in goede conditie

Een thermodynamische condenspot heeft een “open-dicht-open-dicht” cyclus van een 4 tot 10 keer per minuut.

In dit voorbeeld sluit de disk niet meer zoals deze behoord te doen. Hierdoor lekt deze inwendig door.

Dit geeft een ratelend akoestisch signaal, dit kan ook bekeken worden in de time series van de specrtalyzer software.

Thermodynamische condenspot defect in open positie

Als de disk open blijft staan, dan zal er constant stoom verloren gaan.

De “open-dicht-open-dicht ” cyclus zal niet meer akoestisch worden weergegeven, maar een constante ruis van stromende stoom zal akoestisch worden waargenomen.

THERMOSTATISCHE CONDENSPOT

Thermostatische condenspot in goede conditie

Werking van dit type condenspot: wanneer er droge stoom in de condenspot komt zet het themostatische element uit waardoor de condenspot afsluit.

Wanneer de stoom afkoelt en dus condenseerd zal het thermostatische element krimpen en zo condensaat afvoeren.

Het aantal cyclussen en de tijd tussen de cyclus hangt van de hoeveelheid condensaat af.

Dus de tijdsduur van openen en sluiten is afhankelijk van de hoeveelhied condensaat die de condensdpot te verwerken heeft.

Thermostatische condenspot defect

Wanneer het thermostatische element defect is, dan zal de condenspot open blijven staan.

Het akoestische ”open-dicht ” patroon zal verdwijnen en een constante ruis zal dan hoorbaar zijn, wanneer deze constante ruis hoorbaar is dan weten we dat de condenspot inwendig defect/lek is.

VLOTTER & THERMOSTATISCHE CONDENSPOT

Vlotter & Thermostatische condenspot in goede conditie

Een vlotter & thermostatische condenspot bestaat uit een tweetal elementen: de vlotter en het thermostatische element.

Typerend voor deze condenspot is dat deze een constante cyclus heeft. Dit komt doordat het vlotter element zich continu aanpast aan de hoeveelheid condensaat.

Het thermostatische gedeelte zorgt er voor dat er verontreinigingen zoals lucht worden afgevoerd.

Vlotter & Thermostatische condenspot defect in open positie

Wanneer een vlotter & thermostatische condenspot defect is dan kan dit in de open of gesloten positie gebeuren.

Wanneer de vlotter beschadigd raakt, door bijvoorbeeld stoomslag, dan zal de vlotter zinken en de condenspot afsluiten.

In dit geval zal er geen akoestisch signaal waarneembaar zijn, aangezien de condenspot gesloten is en koud zal blijven.

Wanneer de klep open blijft staan zal er een constante akoestische ruis waarneembaar zijn.

ZUIGER COMPRESSOR KLEPPEN

Zuiger compressor kleppen in goede conditie

Het grote voordeel van ultrasone techniek is dat we de geluidsopname kunnen analyseren in de spectum analyse software.

Het volgende voorbeeld is van een zuiger compressor klep in goede conditie, we horen het openen en afsluiten van de klep.

Zuiger compressor kleppen in slechte conditie

Dit is een voorbeeld van een defecte/lekende zuiger compressor klep.

De klep sluit niet volledig af, als we deze vergelijken met het vorige voorbeeld (klep in goede conditie) zal het snel begrepen worden wat het verschil tussen een goede en defecte klep is.

We zullen ook zien dat de defecte klep langer open blijft staan in het time series beeld.

CAVITATIE VERSCHIJNSELEN BIJ EEN KLEP

Dit is een voorbeeld van cavitatie bij een klep. Cavitatie zijn implosies in een vloeistof.

Deze ontstaat meestal aan de lage drukzijde van een pomp of klep.

Cavitatie zorgt voor slijtage en oppervlakte beschadigingen waardoor de levensduur van apparatuur drastisch zal afnemen.

Het meest voor de hand liggende voorbeeld is een schoepenrad van een pomp.

Hier vind de cavitatie plaats bij de impeller en bij bochten of waar de vloeistof veranderd in stroomrichting.

Hoor wat er mis is en los het op

Vraag een offerte aan