Fabrieken kunnen duizenden lagers onder één dak hebben.

U weet dat sommige lagers goed zijn en andere slecht. Daardoor loopt u het risico dat uw asset defect kan raken en onverwacht uitvalt. Gebruik ultrasound om giswerk te elimineren en gemakkelijk het vroegste stadium van lagerschade te identificeren, uw lagers en assets te beschermen tegen storingen en de levensduur te verlengen.

Wat is ultrasone conditiebewaking?

Ultrasound kan worden toegepast op alle snelheden, zelfs op lagers met een extreem laag toerental, en is eenvoudig te gebruiken. Het detecteert een verandering in een lager, nog voordat temperatuur en trillingen toenemen. Met ultrasound is het decibelniveau (dB) de beste indicator voor de gezondheid van het lager. Ultrasound vertelt u alles wat u moet weten over de toestand van uw lagers. Zo kunt u corrigerende maatregelen nemen, voordat een naderende storing tot onverwachte downtime leidt.

Naarmate de wrijving toeneemt als gevolg van aankomende schade, zal het door ultrasound waargenomen dB-niveau stijgen.

Instellen

Meet de Baseline van het lager met het instrument

Monitoren

Monitor consequent de verandering van het dB-niveau, wat de toestand van het lager aangeeft

Controleer dit met de ISO-regels

+8 dB boven de basiswaarden duidt op gebrek aan smering
+16 dB boven de basiswaarde duidt op beginnende schade aan het lager
+35 dB boven de basiswaarde duidt op een kritisch defect

Maak kennis met onze producten

Wat u ook zoekt, wij hebben het. UE Systems heeft oplossingen gecreëerd op basis van ultrasound om predictief onderhoud ongelooflijk eenvoudig en effectief te maken.

Meer informatie

Luister wat er mis is en los het op

VRAAG EEN OFFERTE AAN