Ultrasound detecteert problemen in het beginstadium.

Tegen de tijd dat de meeste technologieën signalen van defecten oppikken, is het te laat. In plaats van te wachten tot de lagers verder slijten, vindt ultrasound defecten die nog niet zichtbaar zijn voor het menselijk oog.

De vroegste stadia van problemen uiten zich als toename in intensiteit (frictie). Als u precies weet wat er zich achter de schermen afspeelt, kunt u problemen aanpakken voordat ze erger worden.

Waarom meer Specialisten in predictief onderhoud gebruik maken van ultrasound:
Eenvoudig te gebruiken

Ultrasound wordt over het algemeen beschouwd als de gemakkelijkste technologie om te leren, implementeren en gebruiken. Gewoon richten en luisteren.

Veelzijdig

Met één enkel instrument kunt u veel applicaties binnen uw fabriek inspecteren, van lagersmering, inspectie van elektrische apparatuur tot het detecteren van luchtlekkages.

Kosten effectief

U komt niet langer voor verrassingen te staan: de waarschuwing vooraf van ultrasound geeft u voldoende tijd om onderdelen te bestellen, en het onderhoud precies te plannen.

Voert u het onderhoud nog steeds op de traditionele manier uit? Dan neemt u een risico.

Andere technologieën voor de conditiebewaking van de assets komen pas tijdens een verder stadium van slijtage in actie. Ultrasound daarentegen laat u in de allereerste fase zien wat er mis is.

Hoe werkt ultrasoon geluid?

Ultrasound verwijst naar geluidsgolven met een frequentie van 20 kHz of meer. Deze frequenties zijn niet hoorbaar voor de mens en kunnen alleen worden gedetecteerd met de ultrasound instrument.

Inspecteurs gebruiken de ultrasound om te luisteren naar de vroegste veranderingen in uw assets.. UE-instrumenten detecteren frequenties van 20 kHz - 100 kHz en geven de informatie weer op een display zodat de inspecteurs deze kunnen aflezen. Afwijkingen van de baseline geven aan dat corrigerende maatregelen nodig zijn, waardoor u de tijd krijgt om het probleem te voorkomen voordat u te maken krijgt met een catastrofale storing of ongeplande downtime.

Eenvoudig: richt het ultrasone apparaat gewoon op uw assets en lees het display af. Ultrasound meet wrijving, impact en turbulentie. Deze drie basisprincipes kunnen worden toegepast op verschillende assets, voor het bepalen van benodigde smering tot het uitvoeren van elektrische en mechanische inspecties.

Wanneer componenten tekenen van slijtage beginnen te vertonen, helpt ultrasound om eventuele veranderingen in hun geluids patroon te detecteren. Zo bent u op de hoogte van lager problemen voordat het te laat is. Ultrasound helpt ook bij conditie gebaseerde smeerschema's, zodat lagers alleen gesmeerd worden wanneer dat nodig is.

Ja. Elektrische inspecties met ultrasound kunnen worden uitgevoerd op alle spanningsniveaus: laag, midden en hoog.

Ja. Ultrasound is veel veiliger voor inspecteurs, omdat ze elektrische verschijnselen zoals vonkvorming, deelontlading en corona kunnen identificeren door gewoon de naden en ventilatieopeningen te scannen. Nu kunnen inspecteurs de aanwezigheid van elektrische problemen detecteren zonder hun eigen veiligheid in het gedrang te brengen.

Luister wat er mis is en los het op

VRAAG EEN OFFERTE AAN