Alle bezoekers van UE Systems, Inc. op de World Wide Web (de “Site”) accepteren de volgende voorwaarden en condities. Op grond van toegang tot de Site, geeft u erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden en condities. UE Systems behoud zich het recht om deze voorwaarden en condities te herzien en gebruikters worden geacht op de hoogte en gebonden te zijn op grond van het gebruik van de Site.

De trademarks, logos, afbeeldingen en dienstmerken (“Merken”) die worden weergegeven op de Site zijn eigendom van UE Systems en/of andere derde partijen. Het is verboden dat gebruikers deze dienstmerken gebruiken zonders schriftelijke toestemming van UE Systems of een derde partij die zijn eigen dienstmerken heeft. Het is verboden dat gebruikers wijzigingen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, publiseren, verkopen, licentie en creatieve afgeleide werken van data, voorkeuren, meningen, informatie, statements, en andere verkregen inhoud door het gebruik van de Site. (“Content”), behalve voor het downloaden van bestanden zoals aangegeven en het printen van deze bestanden voor off-line onderzoek.

UE Systems staat niet in voor de passende potentiele waarde van de inhoud en heeft geen verplichting om de inhoud te updaten of te herzien en UE Systems doet geen verklaringen of garanties met betrekking tot de verkregen resultaten door het gebruik van de inhoud. ALLE INHOUD IS VOORZIEN VAN EEN  “ALS IS” ZONDER GARANTIE OF ENIGE VORM VAN UITDRUKKING OF IMPLICIET INCLUSIEF, MAAR NIET GELIMITEERD, TOT DE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR PARTICULIERE DOELEINDEN, TITEL, GEEN INBREUK, OF ACCURAATHEID. Onder geen enkele omstandigheid zal UE Systems aansprakelijk zijn voor verlies of schade veroorzaakt door het vertrouwen van een gebruiker met verkregen informatie van de inhoud via de Site. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of de juistheid, volledigheid, of bruikbaarheid geschikt is van de beschikbare informatie gevonden op de Site. UE Systems mag niet verantwoordelijk worden gehouden (hetzij op basis van een contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of iets anders is) voor enig directe, indirecte, incidentele schade, gevolg schade of speciale schade die voortkomt uit of in enig opzicht verband houd met de toegang tot de Site of het gebruik van de inhoud, zelfs als UE Systems op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade, inclusief de aansprakelijkheid geassocieerd van een virus dat de computer van de gebruiker kan aantasten of de software kan beschadigen.

Gebruik van de Site is niet beschermd door of onderworpen aan enige verwachting of verplichting tot geheimhouding.

UE Systems reserveerd all rechten om te zoeken naar alle beschikbare wettelijke oplossingen en het eigen vermogen van overtredingen van deze algemene voorwaarden, inclusief het recht om een particulier internet adres te blokkeren van de Site.

Toegang tot en het gebruik van de Site en het gebruik van de inhoud is onderworpen aan alle van toepassing zijnde federale, staats- en lokale wet- en regelgeving. Deze algemene voorwaarden en het gebruik van de Site worden beheerst door de wetten van gemenebest van New York zonder verwijzing naar wetsconflicten en de gebruiker legt de jurisdictie van bij de gemenebest van New York met respect tot elk geschil gerelateerd tot het gebruik van de Site of de inhoud.