UE Systems Polska

Telefon: +48 510 518 832 Email: jurekh@uesystems.com

Dzięki uniwersalności technologii ultradźwiękowej, zakłady nieposia- dające zaawansowanego programu wibrodiagostyki mogą rozpocząć bada- nie nie tylko stanu łożysk, ale również wielu innych rzeczy przy okazji wdro- żenia jednego narzędzia pomiarowego. Jeżeli analiza wibracyjna prowadzona jest przez zewnętrzną firmę co miesiąc lub kwartalnie, ultradźwięki mogą przyjść z pomocą, aby łatwo wska- zywać łożyska wymagające głębszej analizy. Pozwoli to na zaoszczędzenie kosztów związanych z cyklicznymi pomiarami i zmniejszy ryzyko poten- cjalnych awarii na zakładzie.

Przeczytaj cały artykuł