Biblioteka Zasobów Ultradźwiękowych

Moc ultradźwięków na wyciągnięcie ręki.
Pliki dźwiękowe

Korzystając z instrumentów Ultraprobe, podstawową funkcją jest słyszenie dźwięków normalnie dla ucha niesłyszalnych.

Stworzyliśmy list przykładów dla różnych zastosowań by dać Ci pogląd jak mogą brzmieć dźwięki urządzeń podczas badania detektorami Ultraprobe, które można zobaczyć również w programie Spectralyzer.

Pliki dźwiękowe dla inspekcji urządzeń elektrycznych
ŁUK ELEKTRYCZNY

Łuk w fazie wyładowania do ziemi oznacza duży przepływ prądu przez izolator.

Jest to “wytrysk energii” który oznacza wyładowanie o dłuższym czasie.

„Buczący” sygnał słyszalny podczas wyładowań koronowych i początkowe zjawisko ulotu są niesłyszalne podczas wyładowania łukowego.

„Wytrysk energii” jest widoczny jako szeroki wzrost amplitudy w czasie.

WYŁADOWANIA KORONOWE

Wyładowania koronowe występują gdy między elementem pod napięciem a ziemią jest powietrze.

Ten typ wyładowań charakteryzuje się „buczącym”, jednorodnym dźwiękiem.

Zobaczysz szczyty na 50 Hz i są one równo rozłożone.

Szczyty amplitudy na osi czasu są w takich samych odległościach, a wyładowanie następuje tylko przy ujemnym szczycie sinusoidy napięcia.

Widoku FFT

Widoku osi czasu

WYŁADOWANIA NIEZUPEŁNE (ULOT)

Wyładowania niezupełne lub ulot występują podczas gdy płynie mały prąd w drodze do ziemi przez izolator.

Następuje wzrost i wyładowanie elektryczne, które produkuje „pykający” dźwięk.

W widoku FFT możemy (ale nie zawsze) zobaczyć duże wartości amplitudy dla kolejnych harmonicznych 50 Hz, co potwierdza problem natury elektrycznej.

LUZ MECHANICZNY

Zauważ równoodległe harmoniczne bez zawartości częstotliwościowej pomiędzy nimi w analizie widma.

Przebieg czasowy pokazuje równoodległe identyczne i powtarzalne wzory dźwięku.

Widoku FFT

Widoku osi czasu

ULOT NA IZOLATORZE (WYSOKIE NAPIĘCIE)

Jest to kolejny przykład na ulot.

Zwróć uwagę na nieregularne wybuchy energii którym towarzyszy buczący dźwięk w tle.

Widoku FFT

Widoku osi czasu

ZAAWANSOWANY ULOT

Zauważ brak harmonicznych i zanik buczącego dźwięku w tle, towarzyszącego często zjawisku ulotu i widocznego w analizie widma i przebiegu czasowym.

Widoku FFT

Widoku osi czasu

PRZYKŁAD DOBREGO TRANSFORMATORA

Jest to typowy transformator.

Cechy charakterystyczne w analizie widma i przebiegu czasowym wskazują na normalny dźwięk jego pracy.

Może być on wykorzystany jako odniesienie dla przyszłych inspekcji.

Widoku FFT

Widoku osi czasu

TRANSFORMATOR Z LUŹNYM UZWOJENIEM

Analiza dla transformatora z luźnym uzwojeniem. Zauważ przebieg o malejącej amplitudzie.

Obecne są harmoniczne, można zauważyć też brak zawartości częstotliwościowej pomiędzy nimi.

Obie te cechy wskazują na problem natury mechanicznej.

Widoku FFT

Widoku osi czasu

ULOT W TRANSFORMATORZE

Odsłuchaj pełne 14 sekund nagrania.

Zwróć uwagę na normalny dźwięk pracy transformatora oraz na dwa dodatkowe odgłosy.

Widoku osi czasu

Inspekcja stanu łożysk oraz dźwięk słyszalny podczas smarowania
DŹWIĘK POPRAWNIE DZIAŁAJĄCEGO ŁOŻYSKA / DŹWIĘK USZKODZONEGO ŁOŻYSKA

Dźwięk poprawnie działającego łożyska:

To jest widok FFT dźwięku łożyska, które pracuje w poprawny sposób.

Dopóki nie wystąpią żadne defekty, będzie słychać stały, jednorodny hałas.

W trybie FFT widać brak harmonicznych ani dużych skoków amplitudy.

Dźwięk uszkodzonego łożyska:

To jest widok FFT dźwięku łożyska, które posiada defekt.

Kiedy łożysko wchodzi w stan awarii, odnotowujemy wzrost o 12-16 dB względem linii bazowej.

Wzrostowi amplitudy towarzyszy zmiana jakości dźwięku. Zauważ, że widać harmoniczne awarii na konkretnych częstotliwościach, które możemy potwierdzić i przeanalizować.

Wbudowany w program kalkulator awarii łożyska może potwierdzić który element łożyska zawodzi.

DŹWIĘK USZKODZONEGO ŁOŻYSKA

To jest widok dźwięku uszkodzonego łożyska w trybie osi czasu (mniej niż 25 obr./min.).

Heterodynowany sygnał dźwiękowy, który możemy słyszeć wskazuje nam jasno złą kondycję łożyska.

Podczas analizy pracy łożysk wolnoobrotowych, może być ciężko dostać dobry odczyt w trybie FFT.

Jednak defekty łożyska można łatwo wychwycić w trybie osi czasu.

MOMENT SMAROWANIA

Jest to przebieg czasowy dźwięku nagranego podczas smarowania łożyska.

Ilość środka smarnego powinna być podawana powoli i stopniowo.

Odsłuchaj pełnych 49 sekund aby usłyszeć obniżenie poziomu dźwięku wraz z dodawaniem smaru.

MOMENT SMAROWANIA

Jest to przebieg czasowy dźwięku nagranego podczas smarowania łożyska.

Kiedy ilość podawanego smaru jest zbyt duża wtedy amplituda dźwięku zaczyna rosnąć. Jeżeli tak się dzieje, natychmiast przestań dodawać smaru.

Odsłuchaj pełnych 43 sekund aby usłyszeć jak opada i rośnie poziomu dźwięku.

Pliki dźwiękowe dla inspekcji odwadniaczy pary i zaworów
Pliki dźwiękowe dla inspekcji odwadniaczy pary i zaworów

Para jest gazowym stanem wody i w rurociągu można ją rozpoznać jako stały, głośny hałas taki jak w tym przykładzie.

ODWADNIACZ DZWONOWY W DOBRYM STANIE / STANIE AWARII, TRYB OTWARTY

Odwadniacz dzwonowy w dobrym stanie

Ten odwadniacz pracuje w trybie “otwarty”-“zamknięty”.

Ilość cykli i czas pomiędzy nimi zależy od obciążenia kondensatem i wielkości odwadniacza.

Odtwórz plik dźwiękowy, aby posłuchać jak brzmi prawidłowo pracujący odwadniacz dzwonowy.

Odwadniacz dzwonowy w stanie awarii, tryb otwarty

Kiedy odwadniacz zawodzi, element dzwonowy się zatapia i wymusza otwarcie zaworu spustowego.

Znika słyszalny wcześniej tryb “otwarty”-“zamknięty”, słychać jedynie stały hałas zrzutu pary.

TERMODYNAMICZNY ODWADNIACZ PAROWY

Termodynamiczny odwadniacz parowy w dobrym stanie

Termodynamiczny lub dyskowy odwadniacz ma cykle ”otwarty-zamknięty- otwarty-zamknięty” od 4 do 10 na minutę. Odtwórz plik dźwiękowy by usłyszeć te cykle.

Termodynamiczny odwadniacz parowy w stanie awarii – „efekt motorówki”

Znika słyszany wcześniej dźwięk otwierania-zamykania i wewnątrz płynie para.

Słychać szybkie nieregularne uderzenia, które można zobaczyć na osi czasu.

Termodynamiczny odwadniacz parowy w stanie awarii – otwarty

Termodynamiczny odwadniacz parowy w stanie awarii – otwarty.

TERMOSTATYCZNY ODWADNIACZ PAROWY

Termostatyczny odwadniacz parowy w dobrym stanie

Ten odwadniacz pracuje w trybie “otwarty”-“zamknięty”.

Gdy para wpada, termostatyczny element się rozszerza i odwadniacz się zamyka.

Gdy para się ostudza do kondensatu, element się otwiera. Ilość cykli i czas pomiędzy nimi zależy od ilości kondensatu.

Może dokonywać spustu w długich cyklach lub zrzucać go w sposób ciągły przez długi czas.

Z drugiej strony może to również zachodzić bardzo szybko.

Termostatyczny odwadniacz parowy w stanie awarii – otwarty

Gdy element termostatyczny zawodzi, odwadniacz może się zatrzymać w pozycji otwartej.

Znika słyszany wcześniej dźwięk otwierania-zamykania i słychać stały przepływ pary.

ODWADNIACZ PŁYWAKOWO- TERMOSTATYCZNY

Odwadniacz pływakowo- termostatyczny w dobrym stanie

Odwadniacze pływakowo- termostatyczne mają dwa elementy: pływak kulowy i termostatyczne mieszki.

Najczęściej takie odwadniacze mają stały modulowany wypływ. Spowodowane jest to zmianami w ruchu elementu pływakowego dopasowującego się do poziomu kondensatu.

Czasem element termostatyczny może zadziałać zrzucając zanieczyszczenia pary takie jak powietrze.

Odwadniacz pływakowo- termostatyczny w stanie awarii, tryb otwarty

Kiedy odwadniacz pływakowo-termostatyczny zawodzi, może zrobić to w trybie “otwartym” lub “zamkniętym”.

Jeśli kulowy pływak jest uszkodzony poprzez takie zjawiska jak młot wodny, zatonie on i zamknie odwadniacz.

W tym przypadku nie będzie słychać dźwięku i odwadniacz będzie zimny.

Jeśli zawór zawiedzie w pozycji „zamkniętej”, będzie słychać stały wypływ pary.

Odtwórz plik dźwiękowy by usłyszeć przykładowy dźwięk takiego wypływu.

ZAWORU SPRĘŻARKI

Rozpoznawanie poprawnego trybu pracy zaworu sprężarki

Zaletą ultradźwięków jest fakt, że podczas analizy spektralnej inspektor widzi i słyszy co dzieje się podczas odtwarzania nagranego dźwięku.

Oto typowy zawór sprężarki, zauważ stany „otwarty” i „zamknięty”.

Rozpoznawanie przeciekającego zaworu sprężarki

Jest to przykład przeciekającego zaworu.

Nie zamyka się tak dokładnie jak w przypadku „poprawnie działającego” zaworu.

Można również zauważyć dłuższy stan „otwarcia” zaworu w widoku osi czasu.

ZJAWISKO KAWITACJI

Oto przykład zjawiska kawitacji.

Kawitacja jest formowaniem się i implodowaniem bąbelków w cieczy, zwykle po stronie niskiego ciśnienia pompy czy zaworu.

Kawitacja ma ogromny wpływ na zużywanie się elementów, co prowadzi do awarii.

Najczęstsze przypadki takiego zużycia występują w wirnikach pomp.

USŁYSZ, CO JEST
ŹLE, NAPRAW TO

POPROŚ O WYCENĘ