UE Systems Polska

Telefon: +48 510 518 832 Email: jurekh@uesystems.com

Uszkodzenia łożysk związane ze sma- rowaniem stanowią od 60% do 80% przedwczesnych awarii łożysk. Awarie

te mogą wynikać z braku odpowiedniej ilo- ści (zbyt małej lub zbyt dużej), niewłaściwe- go doboru lub nieprawidłowego użycia środ- ka smarnego.

Wykorzystując instrumenty ultradźwiękowe podczas nakładania smaru, można kontrolo- wać poziom decybeli. Dzięki temu możliwe jest umieszczenie odpowiedniej ilości środka smarnego oraz określenie progu rozpoczyna- jącego przesmarowanie łożyska.

Przeczytaj cały artykuł