UE Systems Polska

Telefon: +48 510 518 832 Email: jurekh@uesystems.com

Ultradźwięki jako zjawisko fizyczne są wywo- ływane przez dwa źródła – tarcie i turbulen- cję. W przypadku detekcji wycieków obsza- rem, na którym skupia się pomiar, są ultra- dźwięki powietrzne wynikające z turbulencji powstałej w wyniku różnicy ciśnień pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną częścią instalacji w punkcie nieszczelności. Im większe ciśnie- nie wycieku, tym większy jest wyciek, a co za tym idzie – wyższy poziom hałasu ultradźwię- kowego. Osobnym przypadkiem są nieszczel- ności w instalacjach próżni. Ich detekcja jest trudniejsza, ponieważ turbulencja znajduje się wewnątrz instalacji.

Zakres ultradźwięków, które możemy usłyszeć dzięki Ultraprobe, znajduje się w przedziale między 20 kHz a 100 kHz. Jest on przetworzo- ny do zakresu słyszalnego i podany do prze- mysłowych słuchawek, dzięki czemu możemy odciąć się od słyszalnego zakresu, skupiając się tylko na interesujących nas dźwiękach.

Przeczytaj cały artykuł