UE Systems Polska

Telefon: +48 510 518 832 Email: jurekh@uesystems.com

Podstawy teoretyczne detekcji wycieków
Ultradźwięki jako zjawisko fizyczne są wywo- ływane przez dwa źródła – tarcie i turbulencję. W przypadku detekcji wycieków obszarem, na którym skupia się pomiar, są ultradźwięki powietrzne, wynikające z turbulencji powstałej w wyniku róźnicy ciśnień pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną częścią instalacji w punkcie nieszczelności. Im większe ciśnienie wycieku, tym większy jest wyciek, a co za tym idzie – wyźszy poziom hałasu ultradźwiękowego. Osobnym przypadkiem są nieszczelności w instalacjach próźni. Ich detekcja jest trudniejsza, poniewaź turbulencja znajduje się wewnątrz instalacji. Zakres ultradźwięków, które moźemy usłyszeć dzięki Ultraprobe, znajduje się w przedziale między 20 kHz a 100 kHz. Jest on przetworzony do zakresu słyszalnego i podany do słuchawek przemysłowych, dzięki czemu moźemy odciąć się od słyszalnego zakresu, skupiając się tylko na interesujących nas dźwiękach.

Przeczytaj cały artykuł