UE Systems Polska

Telefon: +48 510 518 832 Email: jurekh@uesystems.com

Metody ultradźwiękowej inspekcji łożysk

Istnieją trzy metody badania stanu łożysk za pomocą ultradźwięków:

  • szybka i prosta metoda porównawcza: porównaj podobne łożyska, wykryj różnice między nimi,
  • metoda historyczna: badaj trend zmian poziomu dźwięku (dB) w czasie z wykorzysta- niem programu DMS,
  • analiza dźwięku: wykorzystaj program Spec- tralyzer z wbudowanym kalkulatorem uszko- dzeń łożysk.

Wykorzystanie metody historycznej pozwala na ustalenie dwóch poziomów alarmu wzglę- dem ustalonego poziomu odniesienia:

  • niski alarm = wskazanie konieczności sma- rowania łożyska (8 dB powyżej poziomu odniesienia),
  • wysoki alarm = wczesne ostrzeżenie o uszko- dzeniu łożyska (16 dB powyżej poziomu odniesienia).

Przeczytaj cały artykuł