UE Systems Polska

Telefon: +48 510 518 832 Email: jurekh@uesystems.com

15 czerwca, 2023

UE Systems ma przyjemność zaprosić do udziału w jednodniowej konferencji podczas której omówione zostaną wszystkie korzyści z wdrożenia Technologii Ultradźwiękowej w przemysłowym Utrzymaniu Ruchu i Niezawodności. Technologia Ultradźwiękowa pozwala na detekcję wycieków sprężonego powietrza, badanie stanu łożysk i optymalizację smarowania,…

13 grudnia, 2023

UE Systems zaprasza na kolejną edycję Spotkania Użytkowników detetkorów UltraProbe. Spotkanie to jest panelem dyskusyjnym umożliwiającym wymianę doświadczeń między praktykami w zakresie Technolgii Ultradźwiekowej i innych metod diagnostyki w przemyśle.