UE Systems Polska

Telefon: +48 510 518 832 Email: jurekh@uesystems.com

Na przestrzeni ostatnich lat obserwu- jemy dynamiczny rozwój technolo- gii, m.in. w telekomunikacji, analizie danych, inteligentnych urządzeniach czy infrastrukturze. Monitorowanie stanu maszyn jest kolejnym obszarem, w którym następuje ogromny postęp. Jaka technolo- gia jest odpowiednikiem najnowocześniejszych rozwiązań w innych dziedzinach, odgry- wając taką rolę jak RFID lub Internet Rzeczy? Czujniki montowane na stałe do zdalnego monitorowania, które umożliwią inżynie- rom wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do zbierania i analizowania danych z danego urządzenia bez konieczności poświęcania temu ciągłej uwagi.

Przeczytaj cały artykuł