UE Systems Polska

Telefon: +48 510 518 832 Email: jurekh@uesystems.com

Na przestrzeni ostatnich lat obserwu- jemy dynamiczny rozwój technologii m.in. w dziedzinach telekomunikacji, analizy danych, inteligentnych urządzeń czy infra- struktury. Monitorowanie stanu maszyn jest kolejnym obszarem, w którym następuje ogromny postęp. Jaka technologia jest odpo- wiednikiem najnowocześniejszych rozwiązań w innych dziedzinach odgrywającą taką rolę jak RFID lub Przemysłowy Internet Rzeczy? Czujniki montowane na stałe do zdalnego monitorowania, które umożliwią inżynie- rom wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do zbierania i analizowania danych z danego urządzenia bez konieczności poświęcania temu ciągłej uwagi.

Przeczytaj cały artykuł