UE Systems Polska

UE Systems Polska

Telefon: +48 510 518 832 Email: jurekh@uesystems.com

Aplikacja wspierająca detekcję wycieków

Łatwo twórz raporty z detekcji wycieków z telefonu.
Dla iOs i Androida

Ultraprobe 3000

Idealne narzędzie jeżeli szukasz oszczędności energii

Rozwiń

eBook: Ultradźwięki
i Efektywność Energetyczna

Pobierz nasz eBook: Zwiększenie Efektywności Energetycznej dzięki Technologii Ultradźwiękowej

Pobierz

Ultradźwiękowa detekcja wycieków obejmuje szeroki zakres wycieków: próżniowych i ciśnieniowych, niezależnie od rodzaju gazu.

W wielu fabrykach detekcja ultradźwiękowa stosowana jest w programach bezpieczeństwa, ochrony środowiska, oszczędności energii i zapewnienia jakości produktu.

Urządzenia z atestem ATEX lub IS są dostępne do zastosowań w dziedzinie detekcji wycieków.

Zapobieganie stratom energii poprzez usuwanie wyciekówPrzemysłowa średnia 31% zużycia energii może być zaoszczędzona poprzez usunięcie wycieków

EWydajność i bezpieczeństwo
Używanie wody z mydłem stwarza jednocześnie zagrożenie bezpieczeństwa pracy i zwiększa nakład pracy po zakończeniu inspekcji

Arkusza wycieków sprężonego powietrzaRaport z szacowania kosztów na przecieki wykazanie redukcji śladu węglowego

Dlaczego Warto Korzystać z Ultradźwięków do Wykrywania Nieszczelności

Sprężone powietrze kosztuje!

 • Przemysłowa średnia 31% zużycia energii może być zaoszczędzona poprzez usunięcie wycieków!
 • Zredukuj czas pracy / zużycie pracujących urządzeń.
 • W wielu przypadkach może to oznaczać możliwość wyłączenia sprężarki lub zmniejszenia zapotrzebowania.

Specjalne gazy

 • Oszczędność pieniędzy, gazy drogie w zakupie czy produkcji.
 • Wpływ wycieków konkretnych gazów na środowisko

Efektywność produkcji

 • Osiągnij wyższą sprawność procesów
 • Pracuj z ciśnieniami na maszynach na żądanym poziomie.

Efektywność i bezpieczeństwo inspekcji

 • Gazy palne = zagadnienia bezpieczeństwa
 • Systemy chłodzenia: używaj ultradźwięków do “większych wycieków” i kombinacji ultradźwięków i detektorów gazów do wycieków niższego poziomu, żeby zoptymalizować czas inspekcji
 • Używanie wody z mydłem stwarza jednocześnie zagrożenie bezpieczeństwa pracy i zwiększa nakład pracy po zakończeniu inspekcji.
 • Wraz z detekcją o dalekim zasięgu, możliwa jest korzystanie z Ultraprobe na dystansie 15m, co pozwala uniknąć korzystania z drabin czy podnośników.

Jak to Działa?

Korzystając z cech ultradźwięków, lokalizacja wycieków jest szybka i łatwa w obsłudze dzięki:

 • Kierunkowości ultradźwięków, co czyni je łatwymi do wykrycia u źródła
 • Intensywność sygnału: im bliżej źródła, tym silniejszy sygnał dźwiękowy
 • Ustalona częstotliwość detekcji czyni lokalizację wycieków łatwą nawet w głośnym otoczeniu!

Każdy gaz (powietrze, tlen, azot itd.) przechodząc przez otwór nieszczelności generuje przepływ turbulentny z wykrywalnymi składowymi wysokoczęstotliwościowymi.

Skanując obszar badany przyrządem Ultraprobe nieszczelność może być słyszalna w słuchawkach jako dźwięk lub odnotowana na wyświetlaczu/mierniku. Im bliżej przyrząd znajduje się od nieszczelności tym głośniejszy dźwięk i wyższy odczyt.

W przypadku, gdy dźwięk otoczenia wprowadza zakłócenia, można założyć gumową nakładkę skupiającą do zawężenia pola odbioru przyrządu i wyeliminowania zakłócających ultradźwięków.

Dodatkowo, regulacja częstotliwości (dostępna w większości modeli) znacznie redukuje zakłócenia otoczenia i zapewnia prostą ultradźwiękową detekcję nieszczelności.

Arkusza Wycieków Sprężonego Powietrza

Jednym z popularnych zastosowań ultradźwiękowej detekcji wycieków jest stworzenie arkusza wycieków sprężonego powietrza.

Oprogramowanie DMS

Zastosowanie opatentowanego przez UE Systems oprogramowania do sprężonych gazów daje użytkownikowi możliwość lokalizacji i raportowania przybliżonych kosztów wycieków, a także odzwierciedlenie ograniczenia emisji dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych.

 1. Zlokalizuj wyciek szybko i łatwo
 2. Oznacz wyciek i zapisz wartość na cyfrowym detektorze Ultraprobe
 3. Stwórz raport potencjału oszczędności i stwórz raporty napraw wycieków

LeakSurvey aplikacje (iOS i Android)

Ta aplikacja pozwala na tworzenie raportu kosztów wycieków sprężonego powietrza. Gdy wyciek zostanie odnaleziony i wprowadzone zostaną dane pomiarowe, można stworzyć raport (plik Excela) zawierający informacje o szacunkowych wartościach – wielkości wycieku w l/min, rocznego kosztu wycieku oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych.

Raport zawiera także dokładną lokalizację wycieków (zdjęcie wykonane aparatem w telefonie lub tablecie). Jakość dokonywanych napraw zapewnia funkcja zaznaczenia w raporcie czy wyciek został usunięty. Arkusz raportu jest kompatybilny również dla kalulacji kosztów gazów takich jak argon,hel, itp.

Aplikacja ta może być wykorzystana wraz ze wszystkimi detektorami Ultraprobe wyprodukowanymi przez UE Systems, Inc.

Mamy szeroki wybór instrumentów, od efektywnych kosztowo lokalizatorów wycieków do cyfrowych urządzeń umożliwiających tworzenie raportów.

Zalecane urządzenia do detekcja wycieków: