UE Systems Polska

UE Systems Polska

Telefon: +48 510 518 832 Email: jurekh@uesystems.com

Spectralyzer

Darmowe oprogramowanie do analizy dźwięku

Rozwiń

Szkolenie online z inspekcji urządzeń elektrycznych

Dowiedz się jak wykorzystać Technologię Ultradźwiękową do wykrywania problemów natury elektrycznej

Rozwiń

Pliki dźwiękowe

Jak brzmią inne problem natury elektrycznej?

Usłysz

Artykuł: Ultradźwięki i Podczerwień

Dowiedz się w jaki sposób obie metody się uzupełniają

Czytaj

Kiedy urządzenia elektryczne takie jak rozdzielnice, transformatory, izolatory czy wyłączniki i odłączniki zawodzą, rezultaty mogą być katastrofalne.

Inspekcja ultradźwiękowa może być prowadzona na każdym poziomie napięć (niskie, średnie i wysokie) i stosowana jest by wykrywać:

  • Wyładowania koronowe
  • Wyładowania niezupełne i ulot
  • Wyładowania łukowe
  • Wibracje mechaniczne w transformatorach

BEZPIECZEŃSTWODokonaj inspekcji ultradźwiękowej przed otwarciem szafy elektrycznej bądź rozdzielnicy.

EFEKTYWNOŚĆDzięki cechom Ultradźwięków, detektor Ultraprobe pozwoli na szybką lokalizację wyładowań niezupełnych.

DOKŁADNA DIAGNOSTYKAAnaliza widma w paśmie ultradźwiękowym pozwala na odkrycie charakterystycznych cech pozwalających na rozróżnienie różnych emisji elektrycznych.

Jak działa inspekcja urządzeń elektrycznych?

Wyładowania niezupełne/ulot, łuk elektryczny czy wyładowania koronowe powodują jonizację, która wprawia w ruch cząsteczki powietrza. Ultraprobe wykrywa dźwięki wysokich częstotliwości produkowane przez te zjawiska i przetwarza je (poprzez heterodyning) do zakresu słyszalnego. Charakterystyczne dźwięki towarzyszące tym zjawiskom można usłyszeć w słuchawkach, podczas gdy ich intensywność określona jest w dB na wyświetlaczu. Te dźwięki można nagrać i przeanalizować poprzez program Spectralyzer służący do potwierdzania diagnozy i analiz.

Normalnie urządzenia elektryczne powinny być ciche, jednak niektóre urządzenia, na przykład transformatory mogą tworzyć stały, 50 hercowy dźwięk lub tworzyć dźwięki mechaniczne. Jest to jednak zupełnie inny dźwięk niż nieregularny, nierówny, strzelający dźwięk wyładowań elektrycznych.

Inspekcja i Dagnostyka

Zanim rozpoczniesz inspekcję urządzeń elektrycznych, zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa panującymi na zakładzie. Skanuj urządzenia przy pomocy Ultraprobe i dzięki cechom ultradźwięków określ dokładnie lokację wyładowań szybko i łatwo. Jeśli to niemożliwe jest dostanie się blisko badanego obszaru z powodów bezpieczeństwa czy badanym obiektem są linie napowietrzne, użyj Koncentratora Fal Ultradźwiękowych (UWC) i Modułu Dalekiego Zasięgu (LRM). Są one bardzo czułe, kierunkowe i podwajają dystans standardowego Modułu Skanującego i zapewniają dokładność lokalizacji.

Aby uzyskać bardzo dokładną diagnozę, analiza spektralna ultradźwięków w oprogramowaniu pomaga zidentyfikować charakterystyczne wzory emisji elektrycznej w dziedzinie częstotliwości i czasu. Niektóre z bardziej zaawansowanych urządzeń mają wbudowaną możliwość nagrywania plików dźwiękowych lub nawet możliwość przeprowadzania analiz na miejscu gadania.

Mamy szeroki wybór instrumentów, od efektywnych kosztowo lokalizatorów wycieków do cyfrowych urządzeń umożliwiających tworzenie raportów.

Zalecane urządzenia do inspekcji urządzeń elektrycznych: