På den här kursen täcker vi:

 • Ljudteori och ultraljudsprinciper
 • Elektrisk och mekanisk inspektion
 • Lagerövervakning, trender, smörjning och analys
 • Tillståndsbaserad smörjning
 • Rapportering
 • Läckagedetektering
 • Ångfällor och ventilinspektion
 • Undersökningar av tryckluftsläckage
 • Förbättra tillgängligheten till tillgångar och lönsamhet

 • Välkommen och introduktion
 • Certifieringskrav för nivå I, II och III
 • Tillämpningar
 • Ljudteori
 • Beskrivning av utrustningen
 • Övning för identifiering av utrustning
 • Praktiskt
 • Praktiskt test

 • Inledning
 • Teori – Läckagefysik
 • Läckageinspektion
 • Tillämpningar – Organisering och genomförande av en undersökning av tryckluftsläckage
 • Rätt val av utrustning och sensor/tillbehör
 • Korrekt installation av utrustning
 • Tekniker för läckageinspektion
 • Lokalisera och mäta läckor
 • Skapa rapportdokumentation
 • Praktiskt test

 • Inledning
 • Elektrisk inspektion
 • Teori – Elektricitetens fysik
 • Corona, spårning och bågbildning – orsak och effekter
 • Rätt val av utrustning och sensor/tillbehör
 • Korrekt installation av utrustning
 • Tekniker för säker inspektion av strömförande elektriska system
 • Introduktion till analys av ljudfiler, bedömning av allvarlighetsgraden av elektriska anomalier
 • Fallstudier
 • Teori om strukturburet ultraljud
 • Felsökning av ventiler, kompressorer och hydrauliska system
 • Praktiskt test

 • Inspektion av kondensavdelare
  • Ångfysik – översikt över ångfällor
  • Rätt val av utrustning och sensor/tillbehör
  • Korrekt installation av utrustning
  • Inspektionstekniker för ångfällor
  • Praktiskt test
 • Mekanisk inspektion
  • Mekanisk tillståndsövervakning – fysik
  • Rätt utrustning och val av sensor/tillbehör
  • Korrekt installation av utrustning
  • Tekniker för inspektion/övervakning av lagertillstånd
  • Skapa rutter och datahantering
  • Praktiskt test
  • Examensgranskning

 • Allmänt, särskilt och praktiskt prov

 • Välkommen och introduktion
 • Ljudteori och principer för ultraljud
 • Programvara för granskning – datainsamling, analys och rapportering
 • Presentationer av studenters fallbeskrivningar
 • Praktiskt test

 • Läckageinspektion
 • Teorigenomgång
 • Tryckläckage
 • Vakuumläckage
 • Flödesdiagram, omvandlingsformler och kostnadsanalyser
 • Utveckla ett program/förfarande för tryckluft
 • Presentationer av studenters fallbeskrivningar
 • Praktiskt test

 • Teori och inspektionsmetoder
 • Elektrisk inspektion
 • Ultraljudshändelser/värmehändelser
 • Spektralanalys: Inspelning, användning av överlagringar, utveckling av konfigurationer, analys
 • Utveckla ett program/förfarande för elinspektion
 • Strukturburet ultraljud
 • Teorigenomgång ventilinspektion
 • Konfigurering av instrument och programvara för ABCD-registrering och rapportering
 • Genomgång av kompressorer
 • Praktiskt test

 • Teori och förfaranden kring ångfällor, genomgång
 • Mekanisk inspektion
 • Programvara för registrering, dataloggning och kostnadsanalys av ångfällor
 • Lager – övervakning, trender och smörjning
 • Spektral inspelning och analys – Ultratrend-installation, uppladdning/nedladdning, larmgrupper, trendrapporter
 • Utveckla ett förfarande för bästa praxis för detektering/smörjning av lager
 • Presentationer av studenternas teknik
 • Praktiskt test

 • Genomgång av material för slutprovet (45 min)
 • Slutprov (2 timmar)

KOMMANDE UTBILDNINGAR

Kurspaket Ultraljudinspektör – Läckagedetektering med Ultraljud

04 juni, 2024
Solna - Scandic Järva Krog, Vallgatan 2, Stockholm Kurspaket Ultraljudinspektör - UE Systems och Underhåll & Driftsäkerhet Max 12 elever

Kurspaket Ultraljudinspektör – Tillståndsbasserad lagersmörjning med Ultraljud

05 juni, 2024
Solna - Scandic Järva Krog, Vallgatan 2, Stockholm Kurspaket Ultraljudinspektör - UE Systems och Underhåll & Driftsäkerhet Max 12 elever

Vill du ha mer information och möjligheter på plats?

KONTAKTA OSS