Lär dig hur du kan upptäcka tidiga fel på kritiska lager och undvika kostsamma driftstopp.

En av de största utmaningarna för underhållsteam i massa- och pappersanläggningar är att övervaka tillståndet hos kritisk utrustning, särskilt lager med låg hastighet. I denna fallstudie kommer vi att titta på hur ett underhållsteam kunde hitta ett tidigt fel på ett 3 rpm-lager från ett blekfilter och ersätta det utan avbrott i produktionsprocessen.

Denna fallstudie förklarar hur felet upptäcktes med hjälp av en permanent övervakningslösning baserad på ultraljudssensorer.

Skicka in din e-postadress nedan för att läsa hela fallstudien.

Detta är ett måste för alla underhållsproffs som arbetar inom massa- och pappersindustrin och letar efter lättimplementerade lösningar som drastiskt minskar oplanerade driftstopp.

Om du inte kan ladda ner fallstudien är du välkommen att begära den direkt till info@uesystems.eu