Tillbehör till FLIR Si2-kameraserien för din anläggning

Valfria tillbehör för att göra luftläckageinspektioner och inspektioner av elektriska utsläpp tillgängliga, säkrare och säkerställa konsekvens.

Si2 Ersättningsbatteri

€180

Läs mer

Si2 Ersättningsbatteri

Ger 2 timmars drifttid för FLIR Si2-serien av akustiska avbildare

Vilken produkt är bäst för dig?

Begär en offert