Tillgängliga kurser:

 • Läckagedetektering med Ultraljud
 • Tillståndsbasserad lagersmörjning med Ultraljud
 • Grunderna i uppbyggnaden av ett PdM-program i världsklass

 • Läckage- och ultraljudsteori
 • Inspektionstekniker & Procedurer
 • Praktisk läckagedetektering
 • Demonstration av Praktiska Färdigheter
 • Rapportering (Läckageinspektions rapporter)
 • Tentamen

 • Lager- och ultraljudsteori
 • Mekanisk inspektion
 • Smörjnings relaterade skador i lager
 • Ultraljuds assisterad smörjning
 • Rapportering och programvaror
 • Tentamen

 • Terminologi
 • Typer av underhålls strategier
 • Organisationens betydelse
 • Teknologistrategi
 • Framtidens underhåll och dess implikationer

Kommande utbildningar

Vill du ha mer information och möjligheter på plats?

Kontakta Oss