De stigande energikostnaderna är här för att stanna.

30%
av all producerad tryckluft går till spillo på grund av läckor

Tryckluftsläckor kostar inte bara pengar, utan de minskar också utrustningens drifttid, ger onödigt slitage på utrustningen och kan utgöra en säkerhetsrisk för de anställda. Genom att lokalisera och åtgärda läckor kan du minska oron för stigande energikostnader, skapa en säkrare arbetsmiljö för de anställda och se till att din anläggning arbetar med optimal effektivitet.

Vad är läckagedetektering med ultraljud?

När en gas (luft, syre, kväve osv.) passerar genom en läckageöppning genererar den ett turbulent flöde med detekterbara högfrekvenskomponenter. Med rätt utrustning kan du omvandla ohörbara frekvenser till att höras via hörlurar, vilket gör att du kan lokalisera exakt var läckorna finns.

Med hjälp av ultraljudets egenskaper är det snabbt och enkelt att lokalisera läckor

Skanning

Med skanning av ett testområde med Ultraprobe kan läckor höras i hörlurarna

Identifiera

Följ läckans ljud. Ju närmare du kommer källan, desto högre blir ljudet och desto högre blir decibelnivån (dB)

Justera

Fortsätt att justera känslighetsnivån på Ultraprobe för att hitta exakt var läckan finns

ESTIMERA

Registrera dB-nivån för att uppskatta läckagefrekvensen, mängden förlorad energi och de växthusgaser som är förknippade med den

Bläddra bland våra produkter

Vad du än söker har vi redan byggt det. UE Systems har skapat lösningar baserade på ultraljudsteknik för att göra förebyggande underhåll otroligt enkelt och effektivt.

Läs mer

Hör vad som är fel, åtgärda det

BEGÄR EN OFFERT