Kontakta Oss

Telefon +46704748885 Email: jens@uesystems.com

ONTRAK SMARTLUBE
PRODUKT DEMO

Smörj dina lager på distans och från vilken enhet som helst - var som helst och när som helst

PRESKRIPTIV LAGERÖVERVAKNING MED PRECISIONS SMÖRJNING FRÅN VAR SOM HELST, NÄR SOM HELST.

RÄTT FETT | RÄTT TID | RÄTT MÄNGD | FRÅN VAR SOM HELST

Smörj dina lager på distans och från vilken enhet som helst, bara när de behöver smörjas, och använd rätt mängd fett.

Med OnTrak SmartLube kan du hantera livslängden på dina lager genom att minska den största orsaken till för tidigt lagerfel, felaktig smörjning!

Över 80 % av för tidiga lagerfel orsakas av smörjproblem!

När lagren går sönder i förtid är ofta dåliga smörjmetoder orsaken. Faktum är att över 80 % av för tidiga lagerfel kan härledas till ett problem med smörjning.

Ett enkelt sätt att dramatiskt förbättra smörjningsmetoderna är att gå från tidsbaserad smörjning till tillståndsbaserad smörjning med hjälp av ultraljudsteknik.

Fjärrsmörjningsassistent

Vakar över dina lager 24/7, meddelar dig när smörjning krävs. När den tillkallas kommer assistenten att smörja lagret med precision med hjälp av friktion som dess guide och med bästa praxis för ultraljud på plats för att eliminera översmörjning.

Databas för lager och smörjning

Lagrar alla lager- och smörj specifika detaljer inklusive lagertyp, storlek, fett typ och beräknat smörjes intervall och mängd.

Automatisk dokumentation av viktiga smörjnings insikter

Beräknar viktiga smörjnings insikter som hjälper till att förbättra ditt smörjprogram. Insikter som mängden fett som används, tiden mellan smörjcyklerna och resulterande förändringar i friktionen.

Manuellt och automatiskt smörjnings läge

Med två alternativ för att fjärrsmörja dina lager har du full kontroll över ditt smörjprogram.

Avancerat lärande

Med hjälp av lager- och smörjdata kombinerat med de viktigaste smörjinsikterna, använder OnTrak intelligenta inlärningsalgoritmer för att över tid lära sig smörjningsbehoven för varje specifikt lager.

Automatiskt skapande av arbetsorder

Integrera med ditt befintliga CMMS- eller ERP-system för att automatiskt dokumentera att smörjning har utförts och de viktigaste insikterna.​

”Tidsbesparingen, säkerhetsfördelarna och den enkla bekvämligheten med att kunna identifiera och utföra smörjuppgifter utan att behöva fysiskt sköta ett lager är en enorm fördel”

-Smart Lube Kund