4Cast

Spara tid, dina lager och förbättra anläggningens tillförlitlighet.

Från €3 500

4Cast är ett permanent installerat smart varningssystem som övervakar lagerförhållanden genom att registrera data och ljud dygnet runt. Den här enheten är perfekt för kritisk utrustning och lager med låg hastighet, samtidigt som du kan ställa in larm på låg och hög nivå och skicka data och ljudprover till specialiserad programvara för analys och rapportering, vilket ger dig viktig information för att avgöra hur dina lager mår.

4Cast är ett permanent installerat smart varningssystem som övervakar lagerförhållanden genom att registrera data och ljud dygnet runt. Den här enheten är perfekt för kritisk utrustning och lager med låg hastighet, samtidigt som du kan ställa in larm på låg och hög nivå och skicka data och ljudprover till specialiserad programvara för analys och rapportering, vilket ger dig viktig information för att avgöra hur dina lager mår.

Varför välja 4Cast? 

Tillståndsövervakning dygnet runt

  • Permanent installerade givare övervakar lagrets tillstånd dygnet runt
  • Låg- och högnivålarm kan utlösas om tillståndet förändras
  • Skickar inspelade data och ljudprover direkt till DMS-programvara

Anpassning och flexibilitet

  • Inspektörer kan schemalägga provtagning av tillstånd i minuter, timmar, dagar etc.
  • Anpassade larmnivåer
  • Anpassade rapport- och analysintervall

Övervakar upp till fyra lager

Fungerar tillsammans med fjärråtkomstsensorer

Mycket flexibel

Ethernet-anslutning

Inspektion av lager med låg hastighet

För mer resurser för 4Cast, besök vårt Learn & Connect-center.

Den här produkten lämpar sig för: 

4Cast har verkligen allt för dig!

Broschyrer och certifikat

För användarmanual och specifikationer för 4Cast, besök vårt Learn & Connect-center.

4Cast-certifikat

4Cast® skyddas av ett eller flera av följande patent

0151115; 0303776; 0315199; 1206586; 1297576; 1881263; 2562758; 2689339; 4416145; 4823600; 5955670; 6122966; 6339961; 6341518; 6415645; 6655214; 6707762; 6804992; 8746068; 10,634,650; 102844605; 2,722,871; 2283335; 2558767; 2558815; 6020090333658; 6020110694227.9; 6996030; 7,817,050; 8,255,240; 8,707,785; 8,746,068; 9,200,979; ZL201180018875.9

Se hur enkelt det är att stoppa problem innan de stoppar produktionen.

BEGÄR EN OFFERT