FLIR Si2-LD™-kamera

Industriell akustisk bildkamera för trycksatt läckagedetektering och mekanisk feldetektering

€16.499

FLIR Si2-LD akustisk bildkamera gör att du kan upptäcka och minska läckor i anläggningar och därmed sänka kostnaderna för läckage av tryckluft och specialgaser. Utöver dessa funktioner identifierar den även mekaniska fel, t.ex. lagerproblem, vilket underlättar förebyggande underhåll för att undvika stilleståndstid. Si2-serien levererar oöverträffad prestanda, förbättrar beslutsstödet, förenklar hanteringen av flottan och integreras sömlöst med företagsdata, vilket sätter en ny standard i sin klass.

FLIR Si2-LD akustisk bildkamera gör att du kan upptäcka och minska läckor i anläggningar och därmed sänka kostnaderna för läckage av tryckluft och specialgaser. Utöver dessa funktioner identifierar den även mekaniska fel, t.ex. lagerproblem, vilket underlättar förebyggande underhåll för att undvika stilleståndstid. Si2-serien levererar oöverträffad prestanda, förbättrar beslutsstödet, förenklar hanteringen av flottan och integreras sömlöst med företagsdata, vilket sätter en ny standard i sin klass.

Varför välja FLIR Si2-LD™-kamera?

Avancerad läckagedetektering

    • Detekterar, lokaliserar och mäter trycklufts- och gasläckage, inklusive lagerfelsdetektering, på upp till 200 m avstånd
    • Inbyggd mätning och kostnadsanalys för industrigaser, inklusive ammoniak, väte, CO2, metan, helium och argon
    • Etthandsmanövrering med automatisk inställning, 8x zoom och en 12 MP digitalkamera

Mekanisk feldetektering

  • Mekanisk feldetektering
  • Mekaniskt felläge, automatiskt val och optimering av filter gör det enklare att hitta kritiska mekaniska problem, t.ex. lagerfel
  • Fylld med funktioner för att effektivisera vagnparksverksamheten
  • Funktionalitet för vagnparkshantering för effektiv användning och underhåll av verktyg i storskaliga verksamheter

Detektering och kvantifiering av läckage i tillverknings-, produktions- och monteringstillämpningar; i alla tillämpningar där tryckluft används

Tidig läckagedetektering för ökad säkerhet och efterlevnad samtidigt som kostsamma reparationer minimeras

Snabb och exakt läcksökning, vilket ökar effektiviteten och kundnöjdheten vid underhåll av trycklufts- och gassystem

Mekaniskt felläge för att upptäcka felaktiga lager för att hjälpa till att planera reparationer och undvika stilleståndstid

För mer resurser för FLIR Si2-LD™-kameran, besök vårt Learn & Connect-center.

FLIR Si2-LD™-kameran pekar och lyssnar på:

FLIR Si2-serien med akustiska bildkameror hjälper dig att avsevärt minska kostnaderna i samband med mekaniska lagerproblem och partiell urladdning på elektrisk utrustning.

Broschyrer och certifikat

För mer resurser för FLIR Si2-LD™-kameran, besök vårt Learn & Connect-center.

FLIR Si2-LD™-kamerabroschyr

Se hur enkelt det är att stoppa problem innan de stoppar produktionen.

BEGÄR EN OFFERT