Kontakta Oss

Telefon +46704748885 Email: jens@uesystems.com

Spectralyzer

Analysera inspelade ljud från dina tillgångar och diagnostisera elektriska och mekaniska fel korrekt

  • Utför ljudspektrumanalys
  • Licensfri - inga avgifter
  • Kalkylator för lagerfel
  • FFT & Time Series vyer
  • Identifiera elektriska fel: corona, arcing, tracking
  • Mycket användbart för låghastighetslager

Ladda ner den senaste versionen

 

Identifiera specifika mekaniska och elektriska fel genom att utföra ljudspektrumanalys

En spektrumanalysator skapar en visuell bild av ljud. Den visar amplitud- och frekvenskomponenterna för ett inspelat ljud på en skärm som ser ut som ett oscilloskop (ett oscilloskop visar tid och amplitud).

Översikt

Spectralyzer-mjukvaran ger användaren verktygen för att utföra grundläggande spektralanalys på hörbara ljudbilder. Programmet visar spektral (FFT), time series, dubbel (FFT och time series), waterfall och parametrisk information på 5 huvuddisplayfönster.

Lägen

  • Realtid: I realtidsläget kan du använda Spectralyzer som ett oscilloskop genom att spektrumet kommer att ses när det spelar upp ett ljud.
  • Inspelningsläge: I inspelningsläget kommer du att kunna spela in dina ljud. Se till att ljudkällan (din Ultraprobe) är ansluten till mikrofonjacket på din dator. I detta läge kan du spela in och spara dina inspelningar.
  • Uppspelningsläge: I uppspelningsläge kan du öppna tidigare inspelade wave-filer och analysera dem. Du kan välja överlägg och jämföra upp till fyra wave-filer. Tidigare sparade konfigurationer kan öppnas för analys.

Kalkylator för lagerfel

Bearing Fault Calculator är ett verktyg för att snabbt uppskatta typen av fel i antingen: yttre ring, inre ring, rullande element eller bur. Den kan också användas för att få en indikation på den faktiska motorhastigheten genom att använda knappen Set RPM.

Spectralyzer är ett viktigt verktyg för inspektörer som vill diagnostisera elektriska eller mekaniska fel korrekt.

Översikt över specifikationer Spectralyzer

Senaste versionen
Enheter
PC eller kompatibla
Windows version
Windows 7 eller Windows 10
Filkompatibilitet
.WAV ljudfiler
Kostnad
Licensfritt, inga avgifter och ingen kostnad för uppdateringar

Broschyrer & Manualer

Tillbehör som Tillval

sd card reader

SD Card Reader

SD-kortläsare med USB-anslutning, för att enkelt överföra data från SD-kort som används med Ultraprobe 10.000, Ultraprobe 15.000 eller Ultraprobe 401.

Certifikaten

Ej tillämpligt för denna produkt

Denna produkt är lämplig för

Lagerinspektion & Smörjning

Läs mer

Elektrisk Besiktning

Läs mer