Spectralyzer

Analysera inspelade ljud och diagnostisera elektriska och mekaniska fel.

Gratis nedladdning

Spectralyzer är en programvara som gör det möjligt att analysera inspelade ljud för att exakt diagnostisera elektriska och mekaniska fel, inklusive lager vid låga hastigheter. Denna programvara ger inspektörer verktyg för att utföra spektralanalyser av ljudfiler.

Spectralyzer är en programvara som gör det möjligt att analysera inspelade ljud för att exakt diagnostisera elektriska och mekaniska fel, inklusive lager vid låga hastigheter. Denna programvara ger inspektörer verktyg för att utföra spektralanalyser av ljudfiler.

Varför använda Spectralyzer?

Lätt att ladda ner och använda

  • Spela in ljudfiler för att identifiera elektriska och mekaniska fel som corona, arcing och tracking
  • Spektrumanalysatorn skapar en visuell bild av ljudet
  • Mycket användbar för lager med låg hastighet

Noggrann diagnostik och rapportering

  • Det är enkelt att spela in, spara och analysera WAV-filer
  • FFT, tidsserie, dubbel, vattenfall
  • Analys i realtid eller från en lagrad ljudfil

Kalkylator för fel på lager

Nedladdning ingår i utrustningen

För mer resurser för Spectralyzer, besök vårt Learn & Connect-center.

Spectralyzer är ett kraftfullt verktyg för inspektörer som vill diagnostisera elektriska och mekaniska fel med precision

Broschyrer och certifikat

För relaterade bruksanvisningar och specifikationer för Spectralyzer, besök vårt Learn & Connect-center.

Se hur enkelt det är att stoppa problem innan de stoppar produktionen.

LADDA NER SPECTRALYZER