Möt Si2-kameraserien

Si2-LD™
Si2-LD™
Industriell akustisk bildkamera för trycksatt läckagedetektering och mekanisk feldetektering

Si2-LD akustisk bildkamera gör att du kan upptäcka och minska läckor i anläggningar och därmed sänka kostnaderna för läckage av tryckluft och specialgaser. Utöver dessa funktioner identifierar den även mekaniska fel, t.ex. lagerproblem, vilket underlättar förebyggande underhåll för att undvika stilleståndstid. Si2-serien levererar oöverträffad prestanda, förbättrar beslutsstödet, förenklar hanteringen av flottan och integreras sömlöst med företagsdata, vilket sätter en ny standard i sin klass.

Läs mer
Si2-PD
Si2-PD
Industriell akustisk bildkamera för detektering av partiella urladdningar

Si2-PD akustisk bildkamera hjälper dig att minska underhållskostnaderna för elektrisk utrustning genom att erbjuda en effektiv lösning för detektering av partiell urladdning (PD) och svar. Kameran detekterar, lokaliserar, klassificerar och bedömer PD-fel på upp till 200 m avstånd och identifierar PD-problem som är 30 gånger mindre än vad som tidigare var möjligt. Den ger kamerabaserade och programvarubaserade bedömningar av allvarlighetsgraden, vilket ger dig det beslutsstöd som behövs för exakta underhållsbeslut.

Läs mer
Si2-Pro
Si2-Pro
Industriell akustisk bildkamera för detektering av partiella urladdningar, trycksatta läckor och mekaniska fel

Si2-Pro-kameran hjälper dig att avsevärt minska kostnaderna i samband med mekaniska lagerproblem och partiella urladdningar i elektrisk utrustning. Den gör det också möjligt för dig att drastiskt minska läckage i dina anläggningar, vilket sänker kostnaderna för trycklufts- och gasläckage. Med Si2-serien får du tillgång till klassens bästa prestanda, beslutsstöd, vagnparkshantering och integrering av företagsdata.

Läs mer

Din guide för att förstå ultraljud

Om du börjar använda ultraljudsteknik kommer du aldrig att gå tillbaka. Vi har sammanställt resurser, från grundläggande videor till djupgående utbildning, så att du kan börja använda ultraljud i ditt program för förebyggande underhåll.

LÄS MER

Vilken produkt är bäst för dig?

BEGÄR EN OFFERT