UE Systems kommer att hålla ett gratis seminarium om Ultraljud för Förebyggande Underhåll och Energibesparing.

UE Systems välkomnar dig att delta i detta 1-dagars seminarium på Scandic Skärholmen. Seminariet kommer att vara mellan 09.00 och 16.00 med gratis lunch mellan 12.00 och 13.00.

Deltagandet är gratis, men anmälan krävs.

Du kan registrera dig här.

I detta seminarium kommer vi att prata om hur ultraljud kan tillämpas på:

  • Läckagedetektering (tryckluft, gas, vakuum)
  • Ångfälla och ventilinspektion
  • Konditionsövervakning av lager
  • Tillståndsbaserad Lagersmörjning
  • Elektriska inspektioner

Och vi kommer att täcka FÖLJANDE ÄMNEN:

  • Ultraljuds principer & teori
  • Rätt tekniker och moduler för varje applikation
  • Case Studies
  • Bästa Praxis
  • Uppbyggnad av ett PdM program i världsklass