Anläggningar kan ha tusentals lager under samma tak.

Du vet att vissa lager är friska och vissa lager är dåliga. Detta innebär att du utsätter dina tillgångar för risk för lagerfel och oväntade driftstopp. Använd ultraljud för att eliminera gissningar och enkelt identifiera det tidigaste skedet av lagerfel, skydda dina lager och tillgångar från haverier och förlänga livslängden på dina tillgångar.

Vad är ultraljudskontroll av lagertillstånd?

Ultraljud kan användas på alla lagerhastigheter, även på extremt långsamma lager, och är enkelt att använda. Det ger den tidigaste upptäckten av ett begynnande lagerfel, till och med innan temperatur och vibrationer ökar. Med hjälp av ultraljud är decibelnivån (dB) den bästa indikatorn på lagrets hälsa. Ultraljudet berättar allt du behöver veta om hur dina lager ser ut. På så sätt kan du vidta korrigerande åtgärder innan ett kommande fel leder till oväntad stilleståndstid

NÄR FRIKTIONEN ÖKAR PÅ GRUND AV DET BEGYNNANGE FELET KOMMER DB-NIVÅN ATT STIGA.

Ställ in

Ställ in baslinjens dB-nivå för lagret i instrumentet

Övervaka

Övervaka konsekvent förändringen i dB-nivån, vilket indikerar lagrets hälsa

Kontrollera ISO-regler

+8 dB över baslinjen indikerar brist på smörjning
+16 dB över baslinjen tyder på att lagret är skadat
+35 dB över baslinjen indikerar kritiskt fel

Bläddra bland våra produkter

Vad du än söker har vi redan byggt det. UE Systems har skapat lösningar baserade på ultraljudsteknik för att göra förebyggande underhåll otroligt enkelt och effektivt.

Läs mer

Hör vad som är fel, åtgärda det

BEGÄR EN OFFERT