Ultraljud upptäcker fel i ett tidigt skede

När de flesta tekniker upptäcker fel och sprickor är det för sent. I stället för att vänta på att lagren ska försämras hittar ultraljudet fel som ännu inte är synliga för det mänskliga ögat.

De tidigaste stadierna av problem visar sig som friktions förändringar. När du vet exakt vad som händer bakom kulisserna kan du ta itu med problem innan de eskalerar.

Varför fler ledare inom förebyggande underhåll använder ultraljud:
Lättanvänd

Ultraljud anses allmänt vara den enklaste tekniken att lära sig, implementera och använda. Bara peka och lyssna.

Mångsidiga

Med en enda enhet kan du hantera alla anläggningens behov, från lagersmörjning och inspektion av elektrisk utrustning till att upptäcka luftläckage.

Kostnadseffektivt

Slut på överraskningarna. Ultraljud ger dig gott om tid att beställa reservdelar, planera stilleståndstid och fördela arbetskraft.

Gör du fortfarande underhållet på det gamla sättet? Du tar en risk.

Andra tekniker för tillståndsövervakning av tillgångar kommer först till användning i allvarligare stadier av försämring. Ultraljud däremot visar vad som är fel i det allra första skedet.

Hur fungerar ultraljud?

Med ultraljud avses ljudvågor med en frekvens på 20 kHz eller mer. Dessa ljudvågor är bortom människans hörsel och kan endast upptäckas med ultraljudsteknik

Inspektörerna använder ultraljudsteknik för att lyssna efter de tidigaste symptomen på fel på anläggningen. UE-instrumenten känner av frekvenser mellan 20–100 kHz och visar dem på en visningspanel som inspektörerna kan läsa. Avvikelser från standardvärden indikerar ett behov av avhjälpande åtgärder, vilket ger dig tid att stoppa problemet innan du drabbas av katastrofala fel eller oplanerad stilleståndstid.

Enkelt: rikta ultraljudsinstrumentet mot din tillgång, lyssna och läs av displayen. Instrumentet mäter det ultraljud som skapas av friktion och turbulens. Dessa två grundläggande principer kan tillämpas på olika typer av utrustning, från att fastställa tillståndssmörjning till att utföra elektriska och mekaniska inspektioner.

När komponenter börjar gå sönder hjälper ultraljudstekniken dig att upptäcka förändringar i deras ljudsignatur och friktionsnivå så att du blir medveten om lagerfel innan det är för sent. Ultraljudsteknik hjälper också till med tillståndsbaserade smörjprogram, vilket säkerställer att delarna endast får så mycket smörjning som behövs.

Ja. Elektriska inspektioner med ultraljud kan utföras på alla spänningar: låg, medelhög och hög spänning.

Ja. Ultraljud är mycket säkrare för inspektörerna eftersom de kan identifiera elektriska avvikelser som arcing, tracking och corona bara genom att skanna dörrfogar och luftventiler. Nu kan inspektörerna upptäcka förekomsten av arcing, tracking eller corona utan att riskera sin personliga säkerhet.

Hör vad som är fel, åtgärda det

BEGÄR EN OFFERT